Личностно Брандиране Професионална Подготовка

Съвети при писане на мотивационно писмо

При кандидатстване за работа, освен автобиография, част от условията е и да напишем мотивационно писмо, в което да се обосновем какво ни мотивира да кандидатстваме за дадена позиция и защо смятаме, че сме подходящи да бъдем назначени на работа. 

Но как се пише такова писмо?

Значение на документа

Мотивационното писмо показва нашия интерес и степен на ангажираност. Когато пишем мотивационна кореспонденция, тя трябва да бъде написана убедително, което ще докаже на работодателя, че именно ние притежаваме качествата, които той търси.

При кандидатстване за работа, обезателно трябва да включим елементи на обосновка, които да не са достатъчно натрапчиви и себеизтъкващи, но в същото време да поднесем съдържание, което да предизвика интерес и да задържи вниманието на работодателя така, че да получим работата. 

Добре е да имаме предвид, че представеното съдържание допълва нашата биография, като документът дава възможност подробно да разкажем за себе си и постиженията, като разширим информацията за данните, написани в CV-то. 

По този начин имаме възможността да разкажем повече за нашите квалификации, да дадем повече подробности за обученията, през които сме преминали. С документа също така може да подчертаем придобития опит, като го детайлизираме.

Какво трябва да включва мотивационното писмо?

Когато пишем мотивационно писмо, трябва да се стараем да го представим прецизно, тъй като то е показател за комуникативните умения и грамотността ни. Важен момент е преди предаване да извършим проверка за допуснати граматически и правописни грешки. Ето и още някои съвети относно това как се пише:

  • структура – в началото винаги трябва да има обръщение, като ако няма конкретен подател на обявата за работа – може да започнем с уважаеми г-н/г-жо. Във въведението трябва да присъства целта на писмото, да се представим и оставим информация за контакт, както и да посочим конкретната позиция, за която кандидатстваме. Важно условие е и да посочим източника на обявата за работа, ако е наличен такъв;
  • изразяване на мотивация – задължително е да опишем какво ни мотивира да кандидатстваме за определената позиция, защо се интересуваме от нея, какво ни вдъхновява и с какво може да бъдем полезни;
  • съответствие между нашите умения и търсещите се в позицията – не трябва да пропускаме да пишем уменията, които притежаваме. За целта е добре да проучим какви са изискуемите за работата, за която кандидатстваме. За да сме по-изчерпателни, е добре да обясним откъде сме придобили опита си, като направим подробно описание на участията си в проекти и се позовем на факти;
  • изразяване на уникалност – когато пишем е добре да не скромничим – нужно е да сме убедителни, като посочим кои са нашите качества и ценности, които притежаваме. По този начин ще подчертаем своята уникална идентичност.

Писането на оригинално мотивационно писмо изисква внимание към детайлите, яснота в изразяването и добро разбиране на това, което работодателят търси. Когато пишем такъв документ, е важно да акцентираме на отличаващите ни качества и умения, както и на искрената ни мотивация да се присъединим към дадената организация или позиция.

Оставете своя коментар