Професионална Подготовка

Как да се държим на интервю за нова работа?

Една от стъпките при кандидатстване за нова работа е поканата за интервю. Това е очакван момент за всеки кандидатстващ, но и е изпълнен с отговорност, защото трябва да задържим вниманието на работодателя и да запазим впечатлението, което сме създали посредством документите за кандидатстване.

Как да направим добро първо впечатление?

Когато сме на интервю за нова работа, от изключителна важност е доброто първо впечатление. За него се дава само един, единствен шанс, който не може да си позволим да пропиляваме. Част от доброто впечатление е пристигането навреме за прослушването за работата. Тъй като понякога трафикът играе лоша шега, най-добре е да тръгнем малко по-рано, за да сме сигурни, че няма да закъснеем. Ако все пак нещо се обърка, е хубаво да уведомим чрез обаждане.

Докато чакаме да ни извикат е редно да се държим учтиво със служителя, който ни посреща. Редно е да изключим телефона си още докато чакаме и да не използваме устройството, за да уплътним времето си. Част от изискванията е да сме с подходящо облекло и изряден външен вид. Когато влезем в офиса е добре да се държим умерено – не бива да избягваме истинската си същност, но и да не изпъкваме прекалено.

Какво още да направим преди по време на интервюто?

След поканата за прослушване за работа е хубаво да се подготвим като направим подробно проучване, свързано с по-широк преглед на информацията за позицията, за която кандидатстваме, както и да прочетем още веднъж качествата, които търси работодателя. Добре е да прегледаме отново автобиографията, мотивационното писмо и другите документи, които сме изпратили за кандидатстване. Ето какво още е необходимо:

  • добро представяне – освен да се държим естествено, е редно да се представим и на всички присъстващи на интервюто. Част от това е и ръкостискането с всеки поотделно, като то трябва да е умерено. Усмивката отваря широки врати, така че е добре да я използваме;
  • излъчване на увереност – докато говорим е важно да се опитаме да тушираме притеснението, дори и да го има. Редно е да сме уверени и да отговаряме на въпросите по същество;
  • позитивна нагласа – част от това да се държим професионално на интервюто е и нагласата, която излъчваме. От една страна тя ще направи добро впечатление на интервюиращия, а от друга – ще помогне на самите нас;
  • навременно задаване на въпроси – понякога може да изпаднем в ситуация да чуем нещо, което да ни създаде притеснения или да ни разтревожи. Редно е в такава ситуация да изчакаме да дойде нашият ред да говорим и тогава да зададем въпросите, които имаме.

Част от това да се държим добре е и вербалната комуникация – трябва да използваме подходяща интонация, с която да звучим уверено. Наред с това, на интервю за работа е редно да сме фокусирани, откровени, както и да умеем да се съобразяваме с интервюиращата ни аудитория, като поясняваме неясните термини, ако има такива.

Оставете своя коментар