Личностно Брандиране Професионална Подготовка

Съвети при писане на мотивационно писмо

При кандидатстване за работа, освен автобиография, част от условията е и да напишем мотивационно писмо, в което да се обосновем какво ни мотивира да кандидатстваме за дадена позиция и защо смятаме, че сме подходящи да бъдем назначени на работа.  Но как се пише такова писмо? Значение на документа Мотивационното писмо показва нашия интерес и степен […]

Личностно Брандиране Професионална Подготовка

Как да създадем впечатляващо CV

При кандидатстване за работа, изискването на всеки работодател е кандидатът да представи CV. То следва да е добре написано, тъй като това ще е основното средство, от което работодателят ще получи информация за нас и нашите умения.  Автобиографията оставя определени впечатления и е критерият, по който се избира на кого да се изпрати покана за […]